Souhrn říjnových aktivit

31. 10. 2023
Říjen proběhl v barvách podzimu. Odrazilo se to ve vystoupení seskupení Sborečku, v tvoření i pečení, v návštěvě dětí  z MŠ Vážka i v pravidelných aktivitách
top