Dobrovolníci

Domov pro seniory Koniklecová

Spolupracujeme od roku 2010 s Dobrovolnickým centrem Motýlek. Věková skladba oněch dobrovolníků je velmi různorodá. Docházejí k nám studenti, lidé v produktivním věku, ale také senioři. Mají možnost si vybrat ze dvou typů dobrovolnictví.

Typy dobrovolníků

První typ

Individuální návštěvy, kdy dobrovolník pravidelně navštěvuje jednoho, maximálně dva uživatele. Schůzky probíhají většinou na pokojích uživatelů, ale je možné využívat také společné prostory domova nebo při pěkném počasí pobýt na zahradě. Setkání nejsou nijak časově omezená, záleží především na možnostech dobrovolníka a potřebách uživatele. Této variantě se věnuje drtivá většina našich dobrovolníků.

Druhý typ

Skupinové aktivity, kde si dobrovolníci vytvářejí svůj vlastní program pro naše uživatele.  

Výsledky dobrovolnictví

Díky činnosti dobrovolníků mohou uživatelé udržovat intenzivnější kontakty s vnější společností, čímž se snižuje riziko sociálního vyloučení. Naši uživatelé často uvítají návštěvy dobrovolníků jako alternativní řešení trávení volného času. Někdy není v možnostech rodinných příslušníků navštěvovat své blízké několikrát do týdne. Mezi nejčastější důvody patří pracovní vytížení či vzdálenost od DS Koniklecová.  
Dobrovolníci dokážou měnit svět, v malých drobnostech i velkých životních příbězích. V našem domově se takový příběh udál a jeho strůjcem byl právě aktivní dobrovolník, který se stal hybnou silou v životě jednoho našeho klienta a jeho rodiny.
Pokud máte chvilku, přečtěte si, jak to vidí tento dobrovolník ze svého pohledu.

Dobrovolnictví - Detektivka s dobrým koncem

Poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří věnovali a věnují svůj volný čas našim uživatelům. Doufáme, že spolupráce mezi DS Koniklecová a DC Motýlek bude i v dalších letech pokračovat.

V případě zájmu o dobrovolnictví nás kontaktujte

Sociální pracovnice
Bc. Radka Vašáková, DiS.
fotografie s dobrovolníkem a klientem domova
fotografie s dobrovolníkem a klientem domova
top