Kdo jsme

Domov pro seniory Koniklecová

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem za účelem poskytování pobytových sociálních služeb seniorům v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace poskytuje pobytovou sociální službu "domov pro seniory".
Služba je poskytovaná občanům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Péče je poskytována individuálně a v takovém rozsahu, který uživatelé skutečně potřebují. Podporujeme je tím v co nejdelším udržení jejich stávající soběstačnosti a v zachování kvality života.


hlavní vchod do budovy
top