Potěšilo nás

Poděkování

Poděkování, pochvaly za péči, ale i připomínky jsou pro nás povzbuzením, že děláme svoji práci dobře. Motivují nás pokračovat. Inspirují nás ke zlepšení. Velice nás těší, když někdo vyjádří svoje pocity spokojenosti formou poděkování. Kvůli zachování soukromí rodin uživatelů a vzhledem ke zpřísnění legislativy v oblasti ochrany osobních dat jsme se rozhodli uvést pouze úryvky z pochval, které nás obzvlášť zahřály u srdce, ale věřte, že všechny pochvaly, které se nám kdy dostaly, jsou pečlivě zaznamenány a archivovány.

Rodina p. Drexlerové

„Mnohokrát bych chtěla poděkovat za vzornou a hlavně lidskou péči o moji maminku… Je to
pro mne bolestivé, ale i tak ráda vzpomínám, jak jsem chodila za maminkou, jezdily jsme
po zahradě pod kvetoucí sakurou. Seděly v altánku a zpívaly jsme si… Vždy jsem z vás cítila pohodu, klid, lásku a obětavost. Skláním se k Vám a děkuji za všechno. Nezapomenu.“

Rodina p. Jahnové

„Hledám vhodná slova, která by vyjádřila naše uznání a poděkování za všechny služby a péči, kterou jste naší mamince prokazovaly, za profesionální, ale přitom laskavý, přátelský a upřímně lidský přístup. Dodávaly jste jí pocit rozšířené rodiny… My i ona jsme měli mezi Vámi spřízněné duše.“ 

Rodina p. Válkové

„Babičku jsme měli nablízku, mohli jsme s ní trávit plno času, ale i žít si naše osobní životy,
bez obav o ni. Myslím, že babička díky vám všem, které jste jí jakkoliv pomáhaly, prožila dva naplněné roky a my jsme poznali mnoho nových lidí z řad zaměstnanců i klientů… I když nebyly všechny dny „sluníčkové“, babičku trápily bolesti a další neduhy stáří, byla smutná či rozladěná, snad i vám zůstane v paměti jako ta drobná tichá, povětšinou se usmívající paní. Děkuji
i za lidskou účast při jejím odcházení.“

Rodina p. Saskové

„Děkuji za všechno co děláte pro mou maminku! Vaše profesionální práce a lidský přístup k ní mi dává klid a radost myslet na maminku. Je to těžké být tak daleko a být bezmocná. Jen vždy čekám co se stane! Předcházejících 25 to byly moje děti co mi nedaly spát a poslední 3 roky naše mami. Tentokrát jsme odjížděla klidná s pocitem, že je o maminku postaráno a hlavně, že je spokojená.“ 

Rodina p. Hnízdila

„Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za veškerou péči, hluboký lidský přístup, snahu
o zpestření každého dne, který u Vás (tatínek) byl. Velice si vážíme práce Vás všech, na všech stupních, kterou děláte pro ostatní klienty domova pro seniory. Ve Vašem konání je obrovská snaha, aby podzim života nebyl jen čekáním na smrt, ale těšením se na něco nového,
co s úsměvem přichází každý den, a proto za to stojí žít.“ 

Rodina p. Dominikové

„Přístup personálu DPS byl po celou dobu tak plny laskavosti, úcty, trpělivosti a starostlivé péče, že maminka přes svůj nelehký stav strávila konec svého života v maximální možné pohodě
a i my jako příbuzní přicházející na návštěvy jsme cítili zdejší nesmírně příjemnou, přátelskou atmosféru. Je znát, že práce tu pro členy personálu není pouhým zaměstnáním, ale životním posláním. Činnost domovů pro seniory je obecně vysoce potřebná a záslužná, DPS Koniklecová se však navíc vyznačuje přístupem, který, jak víme z doslechu, bohužel není zcela běžný.
O to více si práce pracovníků tohoto domova vážíme a považujeme za vhodné a potřebné na ni upozornit (v dobrém slova smyslu).“ 
top