Domov pro seniory

O službě

Domov pro seniory Koniklecová, je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem za účelem poskytování pobytových sociálních služeb seniorům v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace poskytuje pobytovou sociální službu "domov pro seniory".
Služba je poskytovaná občanům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Péče je poskytována individuálně a v takovém rozsahu, který uživatelé skutečně potřebují. Podporujeme je tím v co nejdelším udržení jejich stávající soběstačnosti a v zachování kvality života.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Službu nelze poskytnout občanům

 • kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči
 • kteří trpí akutní infekční chorobou
 • jejichž chování by v důsledku duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití s ostatními uživateli
 • jejichž chování by z důvodu nadměrného požívání alkoholických nápojů a návykových látek závažným způsobem narušovalo soužití s ostatními uživateli
 • kteří jsou prakticky nevidomí nebo neslyšící
 • kteří chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých, přičemž se neocitli v sociálně nepříznivé situaci

Základní zásady poskytování sociální služby

Poskytované služby

Poskytnutí ubytování

V jednolůžkových a dvoulůžkových zařízených pokojích, umístěných v jednopokojových nebo dvoupokojových obytných jednotkách. Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka, sociální zařízení, přípojka na kabelovou televizi a možností připojení Wi-Fi. Pokoje lze po domluvě dovybavit vlastním vybavením. Úhrada za ubytování zahrnuje náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.

Poskytnutí stravy

Pomoc při zajištění stravy. Možnost výběru rozsahu stravy – denní skladby jídel. Stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy ve třech variantách – strava normální, dieta šetřící nebo diabetická. Strava je dovážena  z Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, p. o.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání, svlékání a obouvání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, možnost zajištění drobných nákupů, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při péči o domácnost

Pomoc při drobném úklidu osobních věcí, pomoc při péči o prádlo, oděv a obuv, pomoc při udržování tepelného komfortu a obsluze elektrospotřebičů.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc při komunikaci, zajištění duchovních služeb.

Sociálně terapeutické činnosti

Podpora a pomoc v pokračování v pracovní či dobrovolnické činnosti a vzdělávání.

Aktivizační činnosti

Individuální a skupinové volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podpora a pomoc v řešení úředních a sociálních záležitostí, jednání s úřady, podpora a pomoc v hospodaření s financemi.

Základní sociální poradenství

Druhy péče

Ošetřovatelská péče

Všeobecné zdravotní sestry zajišťují ošetřovatelskou péči, péči o zdraví, zdravou výživu, bezpečí a zajištují dodržování léčebného režimu.

Rehabilitační péče

Fyzioterapeuti zajišťují individuální rehabilitaci, individuální a skupinové cvičení, magnetoterapie, elektroléčba, vodoléčba, ultrazvuk, parafinové lázně a rotoped.

Zdravotní péče

Je poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení. Uživatelé se mohou zaregistrovat u praktické lékařky, která do domova dochází jedenkrát týdně, nebo se mohou obracet na jiného praktického lékaře, u něhož jsou zaregistrováni. Domov respektuje právo každého uživatele na svobodnou volbu lékaře. Dle potřeby dochází do domova psychiatr, psycholog a logoped až po domluvě s uživatelem na základě doporučení ošetřujícího lékař

Ostatní služby

Signalizační tlačítko

Uživatelé mají k dispozici signalizační tlačítko k přivolání pomoci ze strany personálu.

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou poskytovány na základě žádosti uživatele. Seznam poskytovaných fakultativních činností je uveden v Sazebníku úhrad poskytovatele, který si můžete vyzvednout u sociální pracovnice.

K aktivizaci uživatelů jsou využívány následující volnočasové aktivity

Pravidelné

 • denní centrum
 • cvičení na židlích
 • zpívání pro radost
 • promítání na přání (písničky, filmy, koncerty)
 • trénování paměti
 • trénink jemné motoriky
 • pétanque na zahradě (letní měsíce)
 • canisterapie
 • odpolední aktivity dle měsíčního rozpisu
 • kadeřnice a pedikérka

Příležitostné aktivity mimo DS

 • výstavy
 • koncerty
 • výlety
 • vycházky
 • bohoslužba jednou za měsíc

Příležitostné aktivity v DS

 • zábavné a společenské akce
 • vernisáže, divadelní představení, koncerty
 • kulturní vystoupení žáků ZUŠ, MŠ a ZŠ
 • společenské a kognitivní hry
 • sportovní dopoledne
top