Oslava MDŽ

08. 03. 2023
Příprava oslav MDŽ a samotná akce se velmi vydařily.
Na přípravě setkání k MDŽ se podíleli jednak zaměstnanci  a jednak i uživatelé. Celá akce byla v režii vedoucí a pracovnic oddělení PSP1 za pomoci vedoucí oddělení PSP2 a aktivizační pracovnice. Pečovatelky napekly cukroví a připravily občerstvení. Aktivizační pracovnice společně s uživatelkami upekly slaná srdíčka z lístkového těsta. Dále byly pořízeny kytičky pro všechny uživatelky domova, které jim byly rozdány ředitelkou domova a sociální pracovnicí za asistence psa Ouza. Oslava MDŽ byla zahájena kulturním programem a dále pokračovala volnou zábavou jak ukazují připojené fotografie.
top