3. adventní posezení

08. 12. 2022 v 15:30 hodin
Vánoční pásmo souboru Sboreček.
Milé setkání po době covidové se členy souboru. Krásné vystoupení. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali koledy.
top