Setkávání jubilantů a gratulace z MČ Nový Lískovec

31. 10. 2018
Jsme rádi, že se daří úspěšně spolupracovat s představiteli městské části Nový Lískovec a to obzvláště v setkávání jubilantů. Paní starostka, pan místostarosta a zástupce kulturní komise přicházejí popřát našim uživatelům, oslavujícím své životní jubileum v daném půlroce, zejména pevné zdraví a životní spokojenost. 
 
Úřad městské části Nový Lískovec nás v minulosti oslovil, abychom společnými silami uspořádali setkání jubilantů z našeho domova, v jejichž možnostech již není zúčastnit se blahopřání přímo v prostorách radnice, se zástupci MČ.
K těm, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nemohou připojit ke společné oslavě, jde pí. starostka na návštěvu
až do pokoje a předává i jim květinu, blahopřání i malý dárek. Ve společenských prostorách DS se poté uskuteční malé posezení, zpestřené například vystoupením dětí z mateřské školy, jejichž básničky a milé vystoupení dojalo nejednoho diváka, posezením s harmonikářem nebo vystoupení pěveckého souboru PětTet.

Každému jubilantovi je jednotlivě popřáno, společně připíjíme na zdraví a dlouhá léta všech. Děkujeme zástupcům MČ Nový Lískovec, že projevili zájem přijít za našimi uživateli do jejich domova. Doufáme, že tato tradice bude pokračovat, protože významných životních jubileí je u našich uživatelů pořád dost a rádi oslaví každý den, obzvlášť přináší-li milé a příjemné zážitky.
top